Redigeret 5/6 2017

Om stress hos hunde 

Disse noter er egentlig beregnet til gennem dialog og eksempler at videreformidle viden om hunde & stress til mine kursister på hvalpe-unghunde-holdene.
Imidlertid samler de en del viden i kort form og kan derfor have interesse for andre interesserede.

Jeg skal opfordre til at låne nogle af de nævnte bøger på biblioteket, bl.a. er Anders Hallgrens nyeste bog lige til at gå til:

Anders Hallgren: Nøglen til lykke - at modvirke social stress hos Hunde, Forlaget Trofast, udgivet oktober 2016.

Hvad er stress?
Der er mange definitioner på stress, mine favoritter er disse:

"Stress er en tilstand af mental anspænding og bekymring forårsaget af miljø "

Og "Stress er et samlede begreb for de reaktioner som dyr og mennesker har over for trusler som er svære at håndtere"

Der sker en fremprovokation af følelser som f.eks bekymring og ængstelighed.
Men stress er nødvendigt, kan tjene som et redskab og ikke bare en modstander.

Der er forskel på hunderacernes stressniveau (og individuel forskel)

Der er både positiv stress (distress) og negativ stress
Adrenalin (kortvarig)
Noradrenalin (skal tilbage igen i systemet)
Cortisol (langsom/længere varende)

Fordel ved stress: Kamp/flugt instinkt aktiveres, hjælper hunden i en kritisk situation

Ulempe:Hvis det bliver siddende i kroppen i længere tid

Kortvarig stress:
Godt ved træning, men træn ikke for længe, hold pause
For meget stress blokerer for indlæring

Ved hundetræning hos undertegnede veksler programmet mellem noget med megen bevægelse og stress og noget med mindre stressende/afslappende, og hele tiden skal vi aflæse hvordan hunden har det.

Langvarig stress:
Når noget er længevarende/overstiger hvad hundens samlede system( psyke & krop) kan kapere, ex.flooding

Noradrenalin sidder i kroppen i op til 3-6 dage, Cortisol op til 3 uger

Opdaget netop nu: Social stress:

Bl.a. Anders Hallgren4 er blevet opmærksom på at årsagerne til meget af den dårlige stress hos hunde skyldes at vi mennesker overbelaster hundens system så at sige, ofte gennem længere tid hvorved hundens situation forværres alvorligt, undertiden endda livstruende.
Denne adfærd kalder han for "social stress" , hvilket dækker over at menneskene i det 21.århundrede bringer hunden i situationer som hunden vanskeligt kan fungere i, endsige forstå.

Hallgren angiver flg. som kan være symptomer på social stress (men er det ikke nødvendigvis):

Passivitet - Hyperaktivitet - Manglende nysgerrighed - Koncentrationsproblemer
Øget tendens til at reagere følelsesmæssigt - Øget social følsomhed
Øget lydfølsomhed - Aggressivitet - Angst - Neofobi - Problemadfærd - Nedsat immunforsvar

Og hvad man så kan gøre for at modvirke det?

Menneskene kan bl.a. styrke de sociale bånd  i relationen hund-menneske, og give hunden grund til at have tillid til menneskene - men læs selv mere i hans nyeste bog :

Omvendt er der også meget man kan gøre for at stresse hunden!
Men læs mere om det i hans bog, eller spørg mig :

Hvad andre mener?
Ud fra nyere forskning i hundeadfærd 5 og også bekræftet af vores egen mangeårige hundeerfaring, skal vi være obs på at det sociale rovdyr hunden:

- har nøjagtig de samme basisfølelser som os
- er enestående til at aflæse vores følelser og sindsstemninger (øjeblikkeligt, kan jeg tilføje)
- tilpasser deres egen adfærd ud fra dette
- Handler ud fra et tankesæt som cirka er:Hvad kan jeg uden større risiko gøre i denne situation/ hvad gør jeg ud fra mine tidligere erfaringer

For egen regning og gennem iagttagelser af hundeadfærd siden 2001 kan jeg desuden tilføje at hunden

- har forventninger til ejer som vi ikke er helt klare over, men kan blive bedre til at opdage :
Det gælder f.eks at ejer skal beskytte flokken/hunden og gør ejer ikke dette  set med hundens øjne, er hunden nærmest tvunget til det.

Hundene har gennem tusindvis af år udviklet en ekstrem tilpasningsevne til menneskenes adfærd/liv, som kan gå ud over hundene selv, når de påtager sig et medansvar for menneskenes adfærd, bekymringer, stress, sygdomme mv. og på den måde tilsidesætter sig selv og deres naturlige  behov.

Vil du vide mere om hvordan dyr (hunde) føler, tænker, deres adfærd og hvordan de opfatter menneskeverdenen set ud fra deres perspektiv, er det bogen" De kloge dyr"6  du skal have fat i, for at forstå dem bedst muligt.

Dyrenes (hundenes) opgave er især at hjælpe os mht.at udvise og forstå empati.

Med andre ord har mennesket en stor magt over hvordan det skal gå hunden i livet, et kæmpeansvar som vi ofte ikke er tilstrækkeligt klar over, og som i yderste konsekvens kan føre til aflivning af hunden.

Selye forskede i stress vha.dyreforsøg og selvom det ikke er venligt gjort mod dyrene har det givet menneskene mere viden om stress:

Selyes stress-model (forkortet):

Fase 1: "Alarmfasen" (Mobiliseringsfasen) -forsvar eller flugt.
Positiv stress -livsfremmende.     
           
Fase 2: "Adaptionsfasen" (Modstandsfasen) -reaktionerne stabiliseres, kroppens energireserver udtømmes , immunforsvaret påvirkes negativt
Negativ stress -livstruende.

Fase 3: "Udmatningsfasen" (Kapitulationsfasen) -infektioner, betændelsestilstande og død!

De følgende opremsninger er måske en stor mundfuld at overskue, men tænk i stedet på en situation som du syntes var stressende for hunden, og se om du kan finde symptomer mv. her:

Udvalgte symptomer på stress hos hunde :

Fysiske symptomer

Spændte muskler - manglende appetit -eller øget - forøget behov for urinering og afføring

allergi/hudproblemer, kløen generelt - dårlig kropslugt -mund, ører og hud

dårlig pels -skæl - hyperventileren - dårlig fordøjelse - svedige poter - øget tørst

ryster -lokalt og krampelignende - store øjne - stive, hårde knurhår - hyppigt rejste børster

fældning -store bare pletter - dryppende næse - røde øjne og ører -rødlig hud generelt

penis kommer frem -svulmelegemer - uregelmæssig løbetidscyklus

Adfærdsmæssige symptomer

vokaliseren - overdreven brug af pacificerende signaler - dårlig koncentration

dårlig hukommelse - meget fokus på personlig pleje - overdreven fiksering på eks. fluer, lysglimt

øget tyggebehov - flakkende blik - fixering af blik på stressor - ruske i linen -  ryster sig

passivitet - overspringshandlinger - omdirigeret adfærd - tomgangshandlinger - stereotyp adfærd - rastløshed - hyperventileren - aggression - selvdestruktiv adfærd - destruktiv adfærd

urenlighed - overreaktion - nervøsitet, angst, usikkerhed - overdreven sexualadfærd -eller underdreven - tvangsadfærd - Kort lunte

Hvad forstærker stress?

Sproglige misforståelser - Smerter - Race -  Udviklingsfaser - Ernæring - Stresslege

Udvalgte eksempler på årsager til stress:

Ydre årsager -omgivelser - angst, usikkerhed, utryghed - feromoner - hormoner

trusler/aggresssion - uro og larm/gæster/børn - ryk i halsbånd, for stramt halsbånd

hundetræning - (voldsom) leg med andre hunde - hundepension/dyrlæge/bil

lege som stresser hunden op


Indre årsager -fysiologiske og emotionelle

for høje krav i dagligdag/til træning - ikke at blive forstået - føle sig udstødt af "flokken"

fejlstimulering - sygdom/søvn/sorg/udmattelse/ensomhed - flooding -for mange stimuli

negative forventninger - ikke få lov til at sige fra - chok og traumer -dårlige erfaringer generelt

smerter - projektion af ejers sindsstemning - for mange eller for få regler - dårlig kemi med nogen i husstanden

Basale behov -miljø og adfærd

mangel på sted at være i fred - basale behov -vand og mad

manglende miljøtræning og socialisering - ikke få lov til at sige fra -  ikke få lov til at bruge instinkter - begrænset bevægelighed

Atypiske årsager til stress

leg & træning & ture - ejer kommer hjem (ex. fra arbejde) - fodring - andre hunde passerer territorium

Vigtigt:

Der er som regel flere samtidige påvirkninger som gør at stress opstår:

Måske skal der 3 påvirkningsfaktorer til, og så er der kun 2, og så opdager vi sandsynligvis ikke at hunden er på vej mod stress, medmindre vi kender hunden så godt at vi kan aflæse det:

Ting hunden synes er rare, er ofte også stressende. 


Stresstrappen (f.eks ved hundemøder på gåturen) (Illustration følger) 

Dybest set kan man sige at hunden går fra at udvise dæmpende signaler og undvigelsesadfærd til gradvis at optrappe vha.afstanndsøgende signaler, i sidste ende et rigtigt bid. 
Det gælder om at gå ned ad trappen!
Dvs.ikke optrappe stressen, aflæs hundens signaler så tidligt som muligt og beskyt den: Bring hunden ud af situationen, fjern det der stresser eller gå imellem.

Hvad kan der ske der når hundens signaler (ønske om mere afstand) ikke respekteres og hunden ikke kan slippe væk...........? 

Hvordan forebygges stress?

Vær forudseende (men ikke bekymret), sæt dig i hundens sted

Husk at hunden er et domesticeret rovdyr som ikke er lavet til vores hektiske livsførelse

Vær den bedste i verden for din hund

Hvis hunden oplever at du generelt ikke passer på hunden og flokken, får den problemer med hund-menneske relationen

God ide: Lær hundesprog (Turid Rugaas m.fl.)

Styrk bevidst jeres relation(Anders Hallgren)

Hav en løsning klar til ture hvor der opstår noget ubehageligt, ex.kontaktøvelser og tricks som afledning
 
Tag ansvar for din hund, ex. Gå imellem det hunden er bekymret for, bring hunden ud af situationen, eller skån hunden for negative oplevelser

Det hunden er bange for kan langsomt modbetinges i mange tilfælde

Hundemassage & afslapning er godt, skab ro

Healing kan både forebygge og fjerne dårlig stress, men gøres der ikke noget ved årsagerne, kommer den igen4 !

Kendte rutiner er godt

Hold afstand -  Respekter hundens zoner

Korrekt stimulering! Brug hundens instinkter

Brug empowerment i træning af hunden (hunden oplever frihed til at træffe valg)

Tillid og tryghed mellem hund og ejer

OBS på at pludselig ændret adfærd kan skyldes smerter

Opfyld de basale behov: Mad, vand, hvile, motion, sociale behov

Miljøtræning er godt!
Ritualiseret adfærd kræver et minimum  af mentale og psykiske ressourcer

Kildehenvisninger:

Martina Scholz & Clarissa Von Reinhardt:Stress In Dogs

Rie Ravn: Stress hos hunde, temadag 2014 (primær kilde), samt "Hunde 1" (bog).

Anders Hallgren: Stress, angst og aggression hos hunde  2012

Anders Hallgren: Nøglen til lykke - at modvirke social stress hos hunde 2016

Winnie Stubkjær Lauersen:De kloge dyr - om følelser, tanker, adfærd & behov, 2.udgave 2014.

Turid Rugaas:På talefod med hunden - de dæmpende signaler, 2007

Leslie McDevitt:Slippp kontrollen løs - trygghet og selvkontrol for din hund, 2010

Per Jensen:Stress i djurvärlden, 1996

Andre relevante emner:

Irene Jarnved:Hunden i hverdagen - forebyggelse og løsning af adfærdsproblemer

Desuden:

Juliane Kaminski & Sarah Marshall-Pescini:The Social dog, behavior and cognition 2014.

Adam Miklosi:Dog behaviour, evolution and cognition, 2.udgave 2015

Irene Jarnved har skrevet om hunde og stress I sine bøger. 

Seneste kommentarer

02.06 | 06:50

Jeg har kun godt at sige om Pers fjernhealing, både af mig og min kat. Per har healet på smerter, allergi og sorg. Samtidig har Per hjulpet mig med at kommunikere med min afdøde kat. Stor ros :)

06.07 | 10:40

Altid godt og brugbart at læse dine om jeres Hundefamilie. God sommer 🌞

27.06 | 07:24

Hej, jeg har selv fire hunde, og nu to i pleje i underetagen. Alle rescuehunde. Jeg arbejder selv med healing... Og akupunktur.
Den ene vovse i pleje er meget bange for mennesker, Pellelmer.

17.05 | 17:43

godt indlæg både hundesprog og menneskelig kropssprog er ret så spændende

Del siden